תעודות והסמכות

רשיון להסעה מיוחדת באוטובוס זעיר ציבורי
רשיון להסעה מיוחדת באוטובוס זעיר ציבורי
רשיון ניהול עסק
רשיון ניהול עסק
תקן איזו לעטרות הסעים בעמ
תקן איזו לעטרות הסעים בעמ
הכשרה למנהלי משרד הובלה
הכשרה למנהלי משרד הובלה
כתב הסמכה כמנהל מקצועי של משרד להסעות
כתב הסמכה כמנהל מקצועי של משרד להסעות
כתב מינוי קצין בטיחות בחברה
כתב מינוי קצין בטיחות בחברה

כפר חסידים, ת"ד 5121, מיקוד 20400
טל': 9847105 - 04, פקס: 9040679 - 04
נייד: 053-7785562,  5235580 - 050