צי כלי רכב

נוהגים באדיבות
נוהגים באדיבות
עטרות הסעים
עטרות הסעים
רכבים של עטרות הסעים
רכבים של עטרות הסעים
אוטובוס זעיר
אוטובוס זעיר
הסעות בכל רחבי חיפה והצפון
הסעות בכל רחבי חיפה והצפון

כפר חסידים, ת"ד 5121, מיקוד 20400
טל': 9847105 - 04, פקס: 9040679 - 04
נייד: 053-7785562,  5235580 - 050